Study: All arabica derived from a single ancestral plant(19/03/2020)

A new study published today used modern genetics tools to trace the history of the Coffea arabica species, the most common and economically important commercial coffee crop species worldwide. Researchers confirmed the significantly likelihood that C. arabica derived from a single speciation event, a spontaneous coupling of individuals of two different species—Coffea canephora and Coffea eugenioides—that brought together the two genomes to create a new species. All C. arabica grown around the world today therefore originated from a single plant…

Giới thiệu giống cỏ Panicum maximum cv. Mombasa trồng tại Đắk Lắk(08/01/2018)

Trong chương trình Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, năm 2017 Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ, Viện KHKT NLN Tây Nguyên đã thu thập và tuyển chọn được giống cỏ Panicum maximum cv Mombasa có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tại Đắk Lắk

Giống cà phê vối lai TRS1 (Giống thực sinh)(12/10/2017)

Giống cà phê vối lai TRS1 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chọn tạo, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận chính thức là giống cây trồng mới theo Quyết định số 324/QĐ-TT-CCN, ngày 05/11/2015.