(Tiếng Việt) Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021(05/02/2021)

 Đặng Thị Thắm Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế      Chiều ngày 04 tháng 02 năm 2020, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những thành tích đạt được trong năm 2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời cũng…