(Tiếng Việt) Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với Công ty TNHH Dakman Việt Nam triển khai chương trình tập huấn “Sản xuất kết hợp với bảo tồn nguồn tài nguyên và an sinh xã hội huyện Cư M’gar – Compact Cư M’gar”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.