(Tiếng Việt) Kết quả bước đầu Dự án xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu Cà phê Chè đặc sản tại xã Đắk Plô, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.