(Tiếng Việt) Lễ ký kết hợp tác xây dựng mô hình sản xuất bền vững trên cây ăn trái, cà phê và hồ tiêu

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.