(Tiếng Việt) Lễ kết nạp đảng viên mới tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây hồ tiêu

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.