(Tiếng Việt) Đắk Nông: Nông dân vùng biên trúng đậm vì loại hạt cứng như đá được giá, 1 cây thu về cả triệu đồng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.