(Tiếng Việt) Công ty Cổ phẩn VNIFM ký kết Hợp Đồng Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật về cây bơ Hass với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.