(Tiếng Việt) Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham gia phong trào “Ngày hội hiến máu tình nguyện”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.