DANH SÁCH TÀI LIỆU MỚI NHẬP QUÝ II NĂM 2017

     Nguyễn Thị Thanh Thúy

     Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh sách tài liệu mới về lĩnh vực lâm nghiệp, khoa học đất, nông nghiệp trong quý II năm 2017 như sau: