Giới thiệu giống Dâu TBL-03(08/08/2017)

 Lê Quý Tùy, Lê Quang Tú, Đỗ Hồng Phong và cộng tác viên, Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng 1. Nguồn gốc Giống dâu TBL-03 là giống lai, được tạo ra từ các vật liệu có nguồn gốc khác xa về địa lý, đó là giống dâu địa phương Lâm đồng và giống dâu TQ-4 có nguồn gốc từ Trung Quốc. Giống được Bộ Nông…