(Tiếng Việt) Triển vọng sử dụng sản phẩm chiết xuất từ thực vật để phòng trừ tuyến trùng Meloidogyne spp. gây hại cây trồng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.