(Tiếng Việt) Sự xâm nhiễm của nấm Phytopthora SPP. vào thực vật

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.