(Tiếng Việt) Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật “Quy trình canh tác tổng hợp cà phê vối tái canh theo hướng cơ giới hóa”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.