(Tiếng Việt) Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc nghiên cứu ứng dụng và triển khai khoa học công nghệ giữa Trung tâm Phát triển Công nghệ cao – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.