(Tiếng Việt) Kỷ niệm 30 năm hợp tác với Việt Nam (1993-2023) – Aciar tổ chức chuyến gặp gỡ đối tác và thăm Dự án: “Nâng cao tính bền vững, năng suất và giá trị kinh tế của hệ thống canh tác và chuỗi giá trị của cà phê và hồ tiêu ở khu vực Tây Nguyên Việt Nam (V-SCOPE)” tại Đắk Lắk

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.