(Tiếng Việt) Hội thảo Công bố Kết quả nghiên cứu công nghệ bón phân thông minh và giới thiệu Bộ thiết bị bón phân thông minh

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.