(Tiếng Việt) Đoàn Lãnh đạo Trường Đại học Nông nghiệp Vân Nam (Trung Quốc) đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.