(Tiếng Việt) Chi đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham gia Ngày hội  Hiến máu tình nguyện: Chủ đề “Lễ hội Xuân hồng”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.