(Tiếng Việt) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đến thăm và làm việc với Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.