Danh mục tài liệu mới quý I – Năm 2021(02/04/2021)

  Nguyễn Thị Thanh Thúy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc danh mục các sách và tài liệu điện tử mới quý I năm 2021 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web…

DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI THÁNG 10 NĂM 2020(28/10/2020)

Nguyễn Thị Thanh Thúy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên   Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) trân trọng giới thiệu đến quý độc giả danh mục các tài liệu điện tử và sách mới tháng 10 năm 2020 như sau:  TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web Số…

Danh mục tài liệu mới tháng 7 năm 2020(25/07/2020)

Nguyễn Thị Thanh Thúy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) trân trọng giới thiệu danh mục các tài liệu điện tử và sách mới tháng 7 năm 2020 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web Số trang   Tài liệu điện…

Danh mục tài liệu mới tháng 5 năm 2020(19/05/2020)

Nguyễn Thị Thanh Thúy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên   Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh mục các tài liệu điện tử và sách mới tháng 5 năm 2020 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web Số trang Ghi chú I Tài…

Danh sách tài liệu mới quý I năm 2020(27/03/2020)

        Nguyễn Thị Thanh Thúy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên  Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc danh sách các tài liệu điện tử và sách mới trong quý I năm 2020 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/…

Danh sách tài liệu thư viện mới qúy IV năm 2019(23/12/2019)

Nguyễn Thị Thanh Thúy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên      Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc danh sách các tài liệu điện tử và sách mới trong quý IV năm 2019 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang…

Danh sách tài liệu thư viện mới tháng 9 năm 2019(23/09/2019)

Nguyễn Thị Thanh Thúy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên  Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách các sách và tài liệu điện tử mới trong tháng 9 năm 2019 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web Số trang   Tài liệu điện tử…

DANH SÁCH TÀI LIỆU MỚI THÁNG 7 NĂM 2019(30/07/2019)

      Nguyễn Thị Thanh Thúy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên      Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách các sách và tài liệu điện tử mới trong tháng 7 năm 2019 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web Số trang  …

Danh sách tài liệu mới tháng 6 năm 2019(28/06/2019)

Nguyễn Thị Thanh Thúy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên       Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách các sách và tài liệu điện tử mới trong tháng 6 năm 2019 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web Số trang   Tài liệu…