Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phòng KHKH và HTQT             Ngày 15 tháng 2 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Viện) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Khoa học Công nghệ năm 2022. Hội nghị là hoạt động thường niên nhằm tổng kết và đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã đạt được của Viện trong năm. Đây…