Phòng Thí nghiệm Trung tâm – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên công bố chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017(19/12/2019)

KS. Đặng Thị Vân – Phòng Thí nghiệm Trung tâm      Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã được Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ra quyết định về việc công nhận năng lực…