Danh mục tài liệu mới quý I – Năm 2021

 

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên

Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc danh mục các sách và tài liệu điện tử mới quý I năm 2021 như sau:

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web

Số trang

 

Tài liệu điện tử

       

1

A new model for Vietnam’s economic growth in 2021-2030 (investment targeting based on regional comparative advantages) and vision to 2050: Quantitative scenario assessment

Long Chu, Son Dang, Khoi Dang, Thai Nguyen, Quoc Anh Ho, Thuy Do, Duc Anh Dang, Chi Pho, Thang Tran

2021

ACIAR

52

2

Sustainable  Chinese Grasslands

David Kemp, Zhang Yingjun, Wu Jianping,  Hou Xiangyang, Hou Fujiang, Han Guodong

2020

ACIAR

332

3

Báo cáo sơ kết sản xuất trồng trọt vụ đông xuân 2020 – 2021; triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa 2021 các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ Và Tây Nguyên

 

2021

Cục trồng trọt

96

4

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị bảo quản một số loại quả tươi bằng phương pháp điều chỉnh khí

Trần thị Mai và cộng sự

2002

Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

64

5

Sinh vật hại nông sản trong kho và cách phòng chống

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

2006

Lao động

124

6

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây ăn quả

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

2005

Lao động

198

7

Cây ăn quả đặc sản và kỹ thuật trồng

 

2005

Văn hóa Dân tộc

111

8

Cẩm nang quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây ăn trái và hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất trong nông hộ, tổ nhóm nông dân

 

2010

Trung tâm khuyến nông

60

9

Kỹ thuật phát triển cà phê chè đạt hiệu quả kinh tế cao

Nguyễn Võ Linh

2006

Nông nghiệp

343

10

Cây cà phê và kỹ thuật gieo trồng

Vũ Khắc Nhượng

2008

Nông nghiệp

93

11

Hướng dẫn trồng cây trong trang trại cà phê

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

2005

Lao động

80

 

Sách

 

 

 

 

12

Tóm tắt kết quả nghiên cứu Khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2019

Nhiều tác giả

2020

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

94

13

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện chuyển đổi số. Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

Phạm Thị Hồng Yến

2020

Thông tin và truyền thông

198

14

India land of celebration (Rupindar Khullar)

 

2005

Om books international

248