Danh sách tài liệu mới tháng 5 năm 2019(29/05/2019)

Nguyễn Thị Thanh Thúy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách các sách và tài liệu điện tử mới trong tháng 5 năm 2019 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web Số trang   Tài liệu điện tử…

Danh sách tài liệu mới quý I năm 2019(02/04/2019)

        Nguyễn Thị Thanh Thúy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên       Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách các sách và tài liệu điện tử mới trong quý I năm 2019 như sau: Danh sách tài liệu mới bổ sung quý I   TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất…

 Nguyễn Thị Thanh Thúy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên  Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh sách tài liệu điện tử, sách và tài liệu về Hồ tiêu mới trong tháng 11 năm 2018 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web Số trang…

Danh sách tài liệu mới tháng 7/2018(19/07/2018)

Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách tài liệu mới tháng 7 năm 2018 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/Trang web 1 Ebook: Luận văn Tiến sĩ về Sinh Học – Ngành Di truyền học Nhiều tác giả 1984 – 2017   2 Ebook: Luận văn Tiến sĩ về…

Danh sách tài liệu mới Quý II/2018(22/06/2018)

Đặng Thị Thắm Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế      Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách tài liệu mới quý II năm 2018 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/Trang web Số trang 1 Hệ thống Quản lý an toàn sinh học cây trồng biến đổi…

Danh sách thư viện điện tử Nông nghiệp và Trồng trọt(28/02/2018)

Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh sách tài liệu điện tử mới về Mô hình kết hợp, Sử dụng đất, Nông nghiệp và trồng trọt (Tiếng Việt và Tiếng Anh) như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web Số trang   Mô hình kết hợp      …

Danh sách tài liệu điện tử mới về Kỹ thuật – Công nghệ nông nghiệp tháng 1/2018(31/01/2018)

Nguyễn Thị Thanh Thúy Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh sách tài liệu điện tử mới về Kỹ thuật – Công nghệ nông nghiệp tháng 1 năm 2018 như sau: TT Tên tài liệu Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web Số trang 1 Bản tin nội bộ Chương trình nông thôn miền…

Danh sách tài liệu mới quý III năm 2017(13/09/2017)

Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh sách tài liệu mới về lĩnh vực bảo vệ thực vật, hướng dẫn sử dụng Fusarium phòng thí nghiệm và các tài liệu của nhà xuất bản CABI trong quí III năm 2017 như sau: Danh sách tài liệu mới bổ sung quí III năm 2017 TT Tên tài liệu Tác giả…

DANH SÁCH TÀI LIỆU MỚI NHẬP QUÝ II NĂM 2017(08/08/2017)

     Nguyễn Thị Thanh Thúy      Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh sách tài liệu mới về lĩnh vực lâm nghiệp, khoa học đất, nông nghiệp trong quý II năm 2017 như sau: