Danh sách tài liệu thư viện mới qúy IV năm 2019

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên

     Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc danh sách các tài liệu điện tử và sách mới trong quý IV năm 2019 như sau:

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web

Số trang

 

Tài liệu điện tử

1

Hội nghị định hướng về sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ một số nông sản, sản phẩm quả tươi của tỉnh Đắk Lắk

Nhiều tác giả

2019

Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk

117

2

Diễn đàn KN@NN tái canh và phát triển cà phê bền vững

Nhiều tác giả

2019

Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

100

3

Phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030

 

2019

Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

20

4

Kỷ yếu hội thảo đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển mắc ca trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nhiều tác giả

2019

Hiệp hội mắc ca Việt Nam

47

5

Các báo cáo Hội nghị tiêu quốc tế (IPC) 47

Nhiều tác giả

2019

 

 

6

Thông tin phục vụ doanh nghiệp

 

2019

Trung tâm thông tin truyền thông tiêu chuẩn đo lường chất lượng

60

 

Sách  

7

Diễn đàn KN@NN tái canh và phát triển cà phê bền vững

Nhiều tác giả

2019

Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

100

8

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020

Nhiều tác giả

2019

Ban điều phối phát triển ca cao Việt Nam

83

9

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài KHCN: Nghiên cứu phát triển nguồn thức ăn xanh và công thức phối hợp khẩu phần thức ăn phục vụ phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản và bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Trương La

2019

WASI

98

10

Kỷ yếu Hội thảo khoa học công bố khoa học và hợp tác với đối tác định hướng đến 2025 và tầm nhìn 2030

Nhiều tác giả

2019

Trường Đại học Tây Nguyên

280

11

Báo cáo Khoa học: Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây cọ dầu (Eleais guineensis) tại tỉnh Đắk Nông

Trần Vinh

2018

WASI

109

12

Báo cáo kết quả DA: Phát triển chuỗi giá trị xoài trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Đặng Đinh Đức Phong

2018

WASI

113

13

Báo cáo kết quả KHCN: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất tiêu đỏ, tiêu xanh và tiêu sọ bằng công nghệ enzyme

Phan thanh Bình

2019

WASI

223

14

Hội thảo thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản gắn với thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Nhiều tác giả

2019

Ủy ban nhan dân tỉnh Lâm Đồng

167