Danh sách tài liệu mới quý I năm 2020

        Nguyễn Thị Thanh Thúy

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên

 Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc danh sách các tài liệu điện tử và sách mới trong quý I năm 2020 như sau:

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web

Số trang

 

Tài liệu điện tử

 

 

 

 

1

Báo cáo điều tra quản lý, khai thác và sử dụng công trình thủy lợi

 

2015

Bộ NN và PTNT

7

2

Việt Nam – Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019

 

2019

Tổng cục Thống kê

21

3

Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu

 

2019

Tổng cục Thống kê

28

4

Dân số và lao động

 

2019

Tổng cục Thống kê

108

5

Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, bảo hiểm

 

2019

Tổng cục Thống kê

36

6

Doanh nghiệp, Hợp tác xã  và Cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp

 

2019

Tổng cục Thống kê

184

7

Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

 

2019

Tổng cục Thống kê

112

8

Chỉ số giá

 

2019

Tổng cục Thống kê

56

9

Vận tải và Bưu chính, Viễn thông

 

2019

Tổng cục Thống kê

42

10

Giáo dục

 

2019

Tổng cục Thống kê

46

11

Số liệu thống kê nước ngoài

 

2019

Tổng cục Thống kê

143

12

Tài liệu Hội nghị phát triển và nâng cao chất lượng cây giống mắc ca

Nhiều tác giả

2019

Hiệp hội mắc ca Việt Nam

45

 

Sách

 

 

 

 

13

Tài liệu hội thảo: Giới thiệu quy trình trồng và chăm sóc cây mắc ca

 

2019

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

41

14

Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành nông nghiệp và PTNT

 

2020

Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk