Danh sách tài liệu mới tháng 6 năm 2019

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên

      Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách các sách và tài liệu điện tử mới trong tháng 6 năm 2019 như sau:

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web

Số trang

 

Tài liệu điện tử

 

 

 

 

1

Research on the Variety Breeding and the Key Cultivation Techniques in Macadamia nut

Zeng Hui

2019

South Subtropical Crops Research Institute (SSCRI)

29

 

Sách

 

 

 

 

2

Hội thảo Tổng kết giai đoạn thí điểm hệ thống thông tin mã số vùng trồng cà phê tại Lâm Đồng và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo

 

2019

Cục Trồng trọt –  Bộ Nông Nghiệp và PTNT, và Tổ chức Diễn đàn Cà phê toàn cầu

30

3

Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2018

 

2019

WASI

143

4

Tài liệu chứng nhận UTZ certified good inside dành cho nhà sản xuất

 

2009

UTZ certified good inside

14

5

Hướng dẫn thực hiện bộ nguyên tắc UTZ certified: giải thích và các ví dụ thực hiện

 

2009

UTZ certified good inside

48

6

Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

 

2009

UTZ certified good inside

64

7

Niên giám thống kê huyện A Lưới 1999

 

2000

Phòng Thống kê huyện A Lưới

128

8

Niên giám thống kê 2000 tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2001

Cục Thống kê Thừa Thiên Huế

216

9

Kỷ yếu các đề tài dự án nghiên cứu triển khai giai đoạn 1994 – 1999

 

1999

Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Gia Lai

96

10

Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ II (2005-2006)

 

2007

Ban Tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật

56

11

Kỷ yếu giải thưởng bông lúa vàng Việt Nam, Danh hiệu doanh nghiệp vì nhà nông năm 2015

 

2015

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

216

12

Kỷ yếu đại hội thi đua yêu nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn lần thứ IV

 

2015

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

224

13

Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao

Trương Văn Đích

1999

Nông nghiệp

54

14

TCN: Quy trình kỹ thuật chế biến cà phê

 

1988

Nông nghiệp

18

15

Trồng tiêu

Nguyễn An Dương

2001

Nông nghiệp

46

16

Cây sầu riêng

Lê Thanh Phong

1996

Nông nghiệp

16

17

Cây Xa – Bô

Dương Minh

1996

Nông nghiệp

16

18

Cây chôm chôm

Lê Thanh Phong

1996

Nông nghiệp

16

19

Sổ tay hướng dẫn: Những vấn đề chung về chất thải nguy hại

Đào Văn Lượng, Nguyễn Ngọc Châu

2002

Sở Khoa học, công nghệ và môi trường TP Hồ Chí Minh

63

20

Quy chế quản lý chất thải nguy hại

 

2002

Sở Khoa học, công nghệ và môi trường TP Hồ Chí Minh

51

21

Nuôi trùn, giòi tạo nguồn thực phẩm cho gia cầm, gia súc

Việt Chương

2003

TP Hồ Chí Minh

69

22

Kỹ thuật nuôi đà điểu

Việt Chương

2003

TP Hồ Chí Minh

89

23

Sổ tay tiếp thị gia vị: Xuất khẩu, bán gia vị

 

2006

Hot Spice

101

24

BS cây trồng Quyển 21: Trồng – Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây chè

Nguyễn Mạnh Chinh

2007

Nông nghiệp

78

25

Hướng dẫn kỹ thuật chôn lấp chất thải nguy hiểm

 

2002

Sở Khoa học, công nghệ và môi trường TP Hồ Chí Minh

61

26

Sổ tay khuyến nông

 

2002

Nông nghiệp

290

27

Kỹ thuật trồng vải

 

 

Nông nghiệp

35

28

Quản lý kinh tế hộ gia đình ở miền núi

Phạm Khắc Hồng

2000

Nông nghiệp

61

29

Kỹ thuật trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng

Ngô Quang Đê

2000

Văn hóa dân tộc

79

30

Kỹ thuật và kinh nghiệm trồng rau trái vụ

Ngô Quang Minh

2006

Nông nghiệp

151

31

Kỹ thuật trồng bông đạt năng suất cao

 

 

Chi nhánh Công ty bông Việt Nam tại Gia Lai

8

32

Hỏi đáp về thuế giá trị gia tăng

 

2004

Thống kê Hà Nội

31

33

Hỏi đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp

 

2004

Thống kê Hà Nội

24

34

Hỏi đáp về chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng

 

2004

Thống kê Hà Nội

20

35

Hỏi đáp về thuế tiêu thụ đặc biệt

 

2004

Thống kê Hà Nội

23

36

Hỏi đáp về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí

 

2004

Thống kê Hà Nội

19

37

Giới thiệu cây xoan chịu hạn

Phạm Hồng Vân

1991

Sở nông lâm nghiệp Thuận Hải

46

38

Kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn điều

 

2006

Công ty TNHH hóa nông Hợp Trí

16

39

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồng

Phạm Văn Côn

2001

Nông nghiệp

72

40

Kỹ thuật trồng măng cụt

 

2002

TT khuyến nông Bến Tre

20

41

Khai thác nguồn lợi gia súc sinh sản

Thúy Hường

2003

Tổng hợp Đồng Nai

150

42

Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp

Mai Thị Phương Anh

1999

Nông nghiệp

155

43

Lúa lai và kỹ thuật thâm canh

Nguyễn Văn Hoan

2000

Nông nghiệp

147

44

Kỹ thuật canh tác nhãn

 

2002

TT khuyến nông Bến Tre

20

45

Những nghị định, Thông tư hướng dẫn về khuyến nông giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

 

1998

Cục khuyến nông khuyến lâm

76

46

Những quy định về quản lý tài chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

2008

Nông nghiệp

148

47

Những quy định về quản lý tài chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

2009

Nông nghiệp

238

48

Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống ngô

Bùi Mạnh Cường

2007

Nông nghiệp

224

49

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê chè  catimor trên địa bàn Tây Nguyên

 

2000

WASI

8

50

Kỹ thuật trồng xoài

 

2002

TT khuyến nông

24

51

Mô hình kinh tế trang trại vùng đồi núi

Trần Đức

1998

Nông nghiệp

140

52

Một số văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ

 

2006

Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Gia Lai

320

53

Kỹ thuật trồng cây ca cao

 

 

TT khuyến nông tỉnh Bình Phước

27

54

Hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp

 

2000

Nông nghiệp

59

55

Kỹ thuật trồng rau sạch

Trần Khắc Thi

2005

Nông nghiệp

87

56

Sổ tay khuyến nông cây điều

 

2008

Hiệp hội điều Việt Nam

28

57

Giới thiệu công nghệ và thiết bị có thể cung cấp chuyển giao

 

2003

Chợ công nghệ – Thiết bị (techmart)

497

58

Giới thiệu công nghệ và thiết bị có thể cung cấp chuyển giao

 

2008

Chợ công nghệ – Thiết bị (techmart)

432

59

Tiềm năng kinh tế Tây Nguyên và duyên hải miền trung

 

1998

Thống kê

404

60

Nông nghiệp Việt Nam trên đường hiện đại hóa

 

1998

Tạp chí thị trường giá cả

512

61

Ngân sách cho ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

 

2015

Bộ kế hoạch và đầu tư

140

62

Chặng đường lịch sử 90 năm (1925-2015)

Bùi Chí Bửi

2015

Nông nghiệp

25

63

Research highlights 2015 commemorating 90 years since foundation

 

2015

Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam

52

64

Hồ tiêu Việt Nam nâng cao chất lượng cho phát triển bền vững

 

2016

Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam

51

65

Báo cáo thường niên 2008 Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí – CTCP

 

2008

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí – CTCP

92

66

Tuyển tập giống và tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất nông nghiệp

 

2015

Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam

68

67

Hướng dẫn triển khai chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp đến năm 2020

 

2009

Nông nghiệp

307

68

Hội thảo khoa học: Phát triển bền vững cây mắc ca tại Đắk Lắk

 

2009

VIFA, WASI, Sở NN&PTNT Đắk Lắk

 

69

Báo cáo thường niên ngành hàng cà phê và triển vọng 2008 – 2009

 

2009

IPSARD

64

70

Báo cáo 6 tháng đầu năm ngành cà phê (niên vụ 2009 – 2010)

 

2009

TT thông tin PTNNNT

56

71

Sổ tay hướng dẫn quy trình kỹ thuật tưới lúa tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính

Nguyễn Việt Anh

2014

Khoa học và kỹ thuật

31

72

Hướng dẫn sản xuất cà phê bền vững tại Việt Nam Tập 1

 

2014

WASI – SNV (Netherlands development organisation)

171

73

Hướng dẫn sản xuất cà phê bền vững tại Việt Nam Tập 2

 

2014

WASI – SNV (Netherlands development organisation)

139

74

Hỏi đáp về nghiệp vụ công tác Đảng: Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động trong các cơ sở Đảng, quản lý , đánh giá đảng viên

 

2011

Lao động – Xã hội

483

75

Chuyên đề về gạo chất lượng cao với tác dụng của phân lân nung chảy

 

 

Liên hiệp phân lân nung chảy Nhật Bản

19

76

Thực trạng và giải pháp nâng cao tính đoàn kết, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiêu chuẩn của người trí thức, trí thức tiêu biểu

 

2014

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk

87

77

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 

2014

 

 

78

Dự án hợp tác xuyên biên giới giữa Campuchia và Việt Nam về quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại tiểu lưu vực Sesan – Srepok

 

2014

Dự án M-IWRMP

87

79

Cổng thông tin hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững

 

2014

TT phát triển cộng đồng

 

80

Tài liệu tập huấn: Kỹ thuật sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu

Đinh Xuân Linh, Thân Đức Nhã

2009

Nông nghiệp

104

81

Báo cáo: Đánh giá hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

 

2015

Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk

29

82

Malaysia cocoa (Vol. 1, No. 1)

 

2004

Malaysia cocoa board

23

83

Malaysia cocoa (Vol. 1, No. 1)

 

2005

Malaysia cocoa board

27

84

Malaysia cocoa (Vol. 3, No. 1)

 

2006

Malaysia cocoa board

23

85

Malaysia cocoa (Vol. 3, No. 2)

 

2006

Malaysia cocoa board

27

86

Malaysia cocoa (Vol. 4, No. 1)

 

2007

Malaysia cocoa board

27

87

Malaysia cocoa (Vol. 5, No. 1)

 

2008

Malaysia cocoa board

28

88

Malaysia cocoa (Vol. 6, No. 2)

 

2009

Malaysia cocoa board

28

89

Kỷ yếu hội thảo: giải pháp đảm bảo thực thi hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

2019

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk

160

90

Tài liệu tập huấn: Phương pháp khuyến nông

 

2007

Nông nghiệp

160

91

Kết quả khảo nghiệm và kiểm nghiệm giống cây trồng năm 2003

 

2004

Nông nghiệp

196

92

Kết quả khảo nghiệm và kiểm nghiệm giống cây trồng năm 2007

 

2008

Nông nghiệp

236

93

Hội thảo khoa học: Điều tra và nghiên cứu các loại trụ thích hợp cho việc trồng tiêu tại Tây Nguyên

 

2003

Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Đắk Lắk – WASI

24

94

Các văn bản mới quản lý nhà nước về phân bón

 

2007

Nông nghiệp

194

95

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây vải

 

2000

Nông nghiệp

44

96

Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

 

2007

Nông nghiệp

200

97

Hội thảo cuối cùng: Những nghiên cứu mới nhất về chế biến – bảo quản cà phê và tình trạng nhiễm nấm mốc trên cà phê Việt Nam

 

2005

Dự án TCP/VIE/2903

79

98

Quản lý nguồn nước bền vững và phân bố đất đai trong canh tác cà phê Robusta ở tỉnh Đắk Lắk

 

2004

Dự án Phát triển nông thôn Đắk Lắk

95

99

Giải pháp sumagrow cho nền nông nghiệp bền vững

 

2011

Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam

45

100

Hội nghị tập huấn: Chế độ, chính sách và nghiệp vụ tài chính, kế toán năm 2009

 

2009

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

60

101

Chương trình hành động quốc gia phòng chống sa mạc hóa và Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc

 

2007

UNCCD, Sida, Bộ NN&PTNT, IUCN

210

102

Tập huấn cho các chủ nhiệm đề tài đợt 1

 

2009

Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp

45

103

Tài liệu hội thảo: Truyền thông nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững

 

2015

CLRRI, UBND Tp Cần Thơ, AgriMedia, Chương trình iMetos Việt Nam

22

104

Tài liệu hội phát triển cà phê bền vững các tỉnh Tây Nguyên

 

2016

APMB – IPSARD

24

 

Powerpoint

 

 

 

 

105

Circular Economy as Tool to Improve the Efficient Use of Resources

Vasco Fitas da Cruz

2019

 

38