Ảnh chăn nuôi – đồng cỏ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ GIỐNG BÒ CAO SẢN :

Bò lai F Brahman

Bò lai F Brahman

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bò lai F1 Drought Master

Bò lai F1 Red Angus

Bò lai F1 Red Angus

SAM_8246

SAM_8106

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSC01045

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

HÌNH ẢNH VỀ BÒ VỖ BÉO:

DSC01060

DSC02001

DSC02985

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

HÌNH ẢNH LỢN RỪNG LAI F1 :

Đàn lợn rừng lai F1

 DSC01009  

DSC01013

DSC01015

DSC01016

DSC01112

DSC01118

DSC01613

HÌNH ẢNH LỢN SÓC :

DSC01378

 

 IMG_0477

Mô hình chăn nuôi  lợn Sóc

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_0472

CÁC MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BÒ :

Mô hình bò lai Zêbu: 

DSC01998

DSC06878

DSC06903

DSC09058

DSC09072

Mô hình chăn nuôi bò sữa: 
DSC03716

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mô hinh nuôi bò dưới tán rừng:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mô hình chăn nuôi bò hộ đồng bào dân tộc :

DSC00580

DSC02961
DSC02982
DSC03010

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA