Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây hồ tiêu tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022(22/02/2022)

                                                           Nguyễn Thị Vân Anh                                        Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây hồ tiêu     Ngày 16/02/2022, được sự cho phép của Đảng ủy, lãnh đạo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây hồ tiêu đã tổ chức…

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ(18/01/2022)

Đặng Thị Thắm, Đào Thị Lan Hoa Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế  Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: “Sản xuất thử các giống cà phê vối chín…

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp nhà nước(18/01/2022)

Đào Thị Lan Hoa, Đinh Thị Tiếu Oanh, Đặng Thị Thắm Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu chọn tạo giống cà phê vối chất lượng cao cho các vùng trồng…

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thăm khu sản xuất thực nghiệm Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên(05/01/2022)

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên      Trong khuôn khổ Hội nghị thúc đẩy tiến độ thực hiện Hợp phần cà phê năm 2022 và công bố kết quả triển khai hoạt động xây dựng đề án cà phê đặc sản và quy hoạch cà phê cảnh quan thuộc Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tổ chức tại Thành phố…