Khả năng sản xuất giống của một số giống cỏ chăn nuôi trồng tại Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

ThS. Đậu Thế Năm,

  Bộ môn Chăn nuôi Đồng cỏ

     Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã xây dựng tập đoàn cây thức ăn gia súc gồm một số giống cỏ có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với  điều kiện tại Tây Nguyên như: VA06; Panicum maximum TD58; Paspalum atratum BRA606; Stylosanthes guianensis CIAT 184. Để đáp ứng nhu cầu phát triển diện tích trồng các giống cỏ chăn nuôi, Bộ môn đã sản xuất giống cỏ (hạt và hom thân) để phục vụ sản xuất. Sau đây xin giới thiệu khả năng cung cấp giống của một số giống cỏ đang trồng tại Viện.

1. Năng suất hạt giống của một số giống cỏ

Bảng 1: Năng suất hạt cỏ

TT

Giống

Năng suất hạt tiêu chuẩn (kg/10m2)

Quy đổi (kg/ha/năm)

1

Panicum maximum TD58

0,35

350

2

Paspalum atratum BRA606

0,31

312

3

Stylosanthes guianensis CIAT 184

0,19

190

     Năng suất hạt của cỏ Panicum maximum TD58 đạt 350 kg/ha/năm, như vậy 1 ha cỏ trồng để thu hạt giống sẽ cung cấp để gieo trồng được 50 – 60 ha. Giống Paspalum atratum BRA606 đạt năng suất 312 kg/ha/năm, sẽ cung cấp hạt giống để gieo trồng được 45 – 50 ha. Cỏ Stylo đạt 190 kg/ha/năm, sẽ cung cấp hạt giống để gieo trồng được 30- 35 ha.

2. Năng suất hom giống của giống cỏ VA06

Bảng 2: Năng suất hom giống cỏ VA06

TT

Giống

Năng suất (kg/10m)

Quy đổi (tấn/ha/năm)

1

VA06 xanh

120,4

120,4

2

VA06 tím

100,5

100,5

     Giống cỏ VA06 xanh mỗi năm thu được 120,4 tấn hom giống và có thể cung cấp để trồng được 17 – 20 ha; giống cỏ VA06 tím thu được 100,5 tấn hom giống và có thể cung cấp để trồng được 14 – 15 ha.

Hình 1. Thu hoạch hạt giống cỏ P. maximum TD58

 

 

* Địa chỉ cung cấp giống cỏ: Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

 Số 53 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

 Điện thoại: 0262.3862790;         fax 0262.3862097.