Bảng giá sản phẩm giống cây trồng, phân bón lá, men vi sinh và cà phê bột