DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên hiện đang thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật sau:

  • Tư vấn đầu tư phát triển Nông lâm nghiệp.
  • Tư vấn xây dựng các dự án phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.
  • Tư vấn, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội môi trường các dự án phát triển nông lâm nghiệp.
  • Tư vấn, lấy mẫu đất phân tích độ phì đất, xây dựng quy trình bón phân và hướng dẫn bón phân cho cây trồng.
  • Tư vấn, chuyển giao công nghệ về sản xuất các loại phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp.
  • Tư vấn giải pháp phòng trừ các loại sâu bệnh hại cây trồng.
  • Dịch vụ phân tích đất, nước, dinh dưỡng cây trồng, kiểm nghiệm phân bón, phân tích nấm và tuyến trùng.
  • Cung cấp các chế phẩm sinh học xử lý vỏ cà phê làm phân bón; các chế phẩm kiểm soát bệnh hại cây trồng; các loại phân bón lá chuyên dùng cho cà phê (NUCAFE); phân bón chuyên dùng cho hồ tiêu (NUPE); chế phẩm ra hoa đậu quả điều (ĐQĐ); chế phẩm tăng khả năng chịu hạn cho cà phê (CHC); thiết bị đo nhanh độ ẩm đất phục vụ tưới nước cho cà phê.
  • Các loại giống cây trồng: cà phê ghép, cà phê nuôi cấy mô, cà phê thực sinh TRS1, ca cao, hồ tiêu, bơ Booth7, TA1, mắc ca, sầu riêng, dâu tằm…..
  • Các sản phẩm phục vụ sức khỏe cộng đồng: nấm đông trùng hạ thảo; Rượu Đông trùng hạ thảo; cà phê bột E Coffee (Cà phê 3K – 3 không).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, số 53 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

ĐT: 0262.3833.369; 0262.3862097; Fax: 0262.3862097

Mobile: 0905.517.079

Email: viennlnt@gmail.com

Website: http:// wasi.org.vn

Hoặc: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat

số 53 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

ĐT: 0262.3862.943;