Tập huấn kỹ thuật canh tác cà phê và cây trồng xen trên vườn cà phê trong mùa khô tại hai huyện Ea H’leo và huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

ThS. Đỗ Văn Chung và CN. Hồ Thị Thúy Hằng

Bộ môn Hệ thống Nông Lâm nghiệp

      Để bảo đảm năng suất và chất lượng sản phẩm, Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (SIMEXCO) đã phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) triển khai Tập huấn đầu bờ tại hai huyện Ea H’leo và huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk; trong thời gian 20 ngày (từ 13/5/2019 đến 01/6/2019) với mục tiêu giúp người trồng cà phê định hướng sử dụng phân bón hợp lý, tránh lãng phí nguồn vật tư, hạn chế ô nhiễm môi trường và đảm bảo chất lượng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu và nội tiêu của Công ty.

     SIMEXCO chủ trì triển khai Dự án với tư cách là đơn vị tư vấn nhóm hộ;  và WASI tham gia Dự án với tư cách là đơn vị tư vấn kỹ thuật.

     Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 01/6/2019, Dự án đã mở 37 lớp “Tập huấn đầu bờ” với sự tham gia của gần 1.850 nông dân trồng cà phê và cán bộ khuyến nông của vùng Dự án (tại 02 huyện Ea H’leo và huyện Krông Năng). Đợt tập huấn đã tập trung vào các chủ đề: (1) Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng xen, (2) Kỹ thuật tưới nước tiết kiệm, (3) Bón phân dựa vào độ phì đất, (4) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả và an toàn, (5) Thảo luận, giải đáp các thắc mắc kỹ thuật của nông dân, (6) Cấp chế phẩm sinh học cho nông dân (SIMEXCO).

     Khóa tập huấn nhằm mục đích huấn luyện cho người học nắm vững thực hành với mục tiêu cụ thể: Nâng cao kỹ năng thực hành trên đồng ruộng đối với cây cà phê và cây trồng xen.

     Khóa tập huấn có sự dẫn dắt và thúc đẩy của các chuyên gia WASI, các học viên tích cực tham gia, nắm bắt và nhận thức các kiến thức quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), nâng cao kỹ năng thực hành sản xuất tốt (GAP).

     Khóa tập huấn được bà con nông dân nhiệt liệt hưởng ứng và đánh giá là rất thiết thực, phù hợp với thực tiễn sản xuất cà phê vối kết hợp với cây trồng xen tại địa phương trong giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai; góp phần thúc đẩy hiệu quả kinh tế và tạo ra một bước tiến mới trong thực hành sản xuất tốt (GAP) và quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) đối với cà phê vối.

     Một số hình ảnh của đợt Tập huấn đầu bờ