Danh sách các đề tài, dự án về cây Hồ tiêu do WASI chủ trì, phối hợp thực hiện

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN VỀ CÂY HỒ TIÊU DO WASI CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP THỰC HIỆN

(TÍNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NAY)

Đào Thị Lan Hoa

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

  1. Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây hồ tiêu do WASI chủ trì đã nghiệm thu

– Thành phần sâu bệnh hại tiêu tại một số vùng trồng chính ở Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ (Đề tài cấp cơ sở, 1997 – 1998).

– Điều tra nghiên cứu các loại hình choái thích hợp cho việc trồng tiêu để thay thế cây choái gỗ chết nhằm hạn chế tình trạng phá rừng ở Đắk Lắk (Đề tài cấp tỉnh Đắk Lắk, 2001 – 2004).

– Nghiên cứu chọn tạo giống và hệ thống kỹ thuật tổng hợp nhằm phát triển cây hồ tiêu vùng Tây Nguyên (Đề tài cấp Bộ, 2001 – 2005).

– Nghiên cứu sản xuất chế phẩm phân bón lá chuyên dùng cho hồ tiêu – NUPE (Đề tài cấp cơ sở, 2006 – 2010).

– Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất hồ tiêu (Piper nigrum L.) theo hướng GAP tại Gia Lai (Đề tài cấp tỉnh Gia Lai, 2009 – 2012).

– Trồng và thâm canh hồ tiêu (Dự án Khuyến nông Trung ương, 2011 – 2013).

– Chọn lọc các chủng vi khuẩn Pseudomonas đối kháng với nấm gây bệnh hại rễ cây hồ tiêu tại Tây Nguyên (Đề tài cấp cơ sở, 2013 – 2014).

– Tư vấn thực hiện mô hình chuỗi giá trị hồ tiêu tỉnh Đắk Nông (Dự án tỉnh Đắk Nông, 2013 – 2014).

– Thử nghiệm kỹ thuật ghép tiêu trên một số loại gốc ghép cùng họ với cây hồ tiêu (Đề tài cấp cơ sở của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Hồ tiêu, 2014 – 2015).

– Nghiên cứu xây dựng gói kỹ thuật sản xuất tiêu bền vững phục vụ xuất khẩu ở Việt Nam (Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 2015).

– Triển khai các mô hình thử nghiệm công thức phân bón NPK hòa tan chuyên dùng cho hồ tiêu tại Tây Nguyên và Miền Đông Nam Bộ (Đề tài thực hiện với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, 2015 – 2017).

– Xây dựng mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây hồ tiêu; mô hình sản xuất phân hữu cơ từ cá cho đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu nước tưới tại huyện Chư Prông, Gia Lai (Dự án huyện Chư Prông, 2016).

– Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật sản xuất hồ tiêu bền vững ở Việt Nam (Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 2016, 2017).

  1. Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây hồ tiêu do WASI chủ trì đang thực hiện

– Nghiên cứu một số phương pháp lai hồ tiêu (Đề tài cấp cơ sở của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Hồ tiêu, 2015 – 2020).

– Nghiên cứu về giống và biện pháp kỹ thuật tổng hợp phát triển hồ tiêu bền vững (Đề tài cấp Bộ, 2016 – 2020).

– Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất tiêu đỏ, tiêu xanh và tiêu sọ bằng công nghệ enzyme (Đề tài cấp Nhà nước, thuộc Đề án “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020”, 2017 – 2018).

– Tư vấn xây dựng hai mô hình tiêu mẫu tại huyện Đắk Song (Dự án thực hiện với Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trân Châu, 5/2017 – 5/2018).

– Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) sạch bệnh (Đề tài cấp tỉnh Đắk Nông, 12/2017 – 5/2020).

  1. Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây hồ tiêu do WASI phối hợp thực hiện với các đơn vị khác đã nghiệm thu

– Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và thị trường để phát triển vùng hồ tiêu nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu (Đề tài cấp Nhà nước do Viện Khoa học Miền Nam (IAS) chủ trì, WASI phối hợp thực hiện 2001 – 2005).

– Nghiên cứu ứng dụng thực tế các giải pháp kỹ thuật canh tác và quản lý tổng hợp một số sâu bệnh hại chủ yếu trên cây hồ tiêu tại Đắk Nông (Đề tài cấp Nhà nước do Viện Bảo vê Thực vật chủ trì, WASI phối hợp thực hiện 2001 – 2005).

– Nghiên cứu các giải pháp quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) để phát triển bền vững cây hồ tiêu ở Tây Nguyên (Đề tài cấp cơ sở, 2006 – 2007).

– Nghiên cứu tuyển chọn giống và các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến phục vụ phát triển bền vững ngành hàng hồ tiêu (Đề tài cấp Bộ do Viện Khoa học Miền Nam (IAS) chủ trì, WASI phối thợp thực hiện 2006 – 2009).

– Nghiên cứu các giải pháp quản lý tổng hợp dịch hại phát sinh từ đất trên cây hồ tiêu (Đề tài cấp Bộ do Viện Khoa học Miền Nam (IAS) chủ trì, WASI phối hợp thực hiện 2006 – 2010).

– Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp trong canh tác cây tiêu theo hướng bền vững (Đề tài cấp Bộ do Viện Khoa học Miền Nam (IAS) chủ trì, WASI phối hợp thực hiện 2009 – 2012).

– Nghiên cứu xác định công thức phân bón NPK hòa tan cho cây hồ tiêu tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên (Dự án PPP, 2014 – 2015).

– Xây dựng mô hình áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác tổng hợp phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm cho cây hồ tiêu tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (Đề tài cấp tỉnh Đắk Lắk, phối hợp thực hiện với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ea H’leo, 5/2015 đến 5/2016).

– Xây dựng mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ (Dự án khuyến nông cấp Bộ, Dự án phối hợp thực hiện với Viện Bảo vệ Thực vật 2015 – 2016).

Tổng hợp