DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ VÀ CẤP TỈNH ĐANG THỰC HIỆN TỪ 2011-2016

DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ VÀ CẤP TỈNH

ĐANG THỰC HIỆN TỪ 2011-2016

Đơn vị: VIỆN KHKT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN

 

TT

Tên đề tài/dự án

Chủ nhiệm đề tài/dự án

Thời gian

thực hiện

 

I

Đề tài/Dự án cấp Nhà nước

 

 

 

1

ĐTĐL: Nghiên cứu phát triển sản xuất ca cao bền vững tại Việt Nam

TS. Trương Hồng

2011- 6/2016

 

2

MS KC.06.19/11-15: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) áp dụng cho cây cà phê.

TS. Lê Ngọc Báu

2012-2015

 

3

MS KC.04.18/11-15: Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhân giống cây cà phê chè (Arabica) bằng công nghệ bioreactor

TS. Nguyễn Văn Thường

2014-2015

 

II

Đề tài/Dự án cấp Bộ

 

 

 

A

Đề tài/dự án Độc lập

 

 

 

1

Nghiên cứu chọn tạo giống cà phê chè chất lượng cao cho các vùng trồng chính

ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh

2011 – 2015

 

2

Nghiên cứu chọn tạo giống cà phê vối chất lượng cao cho Tây Nguyên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

2011-2015

 

3

Nghiên cứu chọn tạo giống bơ cho các tỉnh phía Nam

ThS. Hoàng Mạnh Cường

2011 – 2015

 

4

Nghiên cứu phát triển chè đạt tiêu chuẩn Viet GAP tại Tây Nguyên

ThS. Nguyễn Văn Quảng

2012- 12/2016

 

5

Sản xuất thử nghiệm giống bơ TA1 và Booth 7 tại Tây Nguyên

ThS. Hoàng Mạnh Cường

2013- 6/2016

 

6

Nghiên cứu về giống và biện pháp kỹ thuật tổng hợp phát triển hồ tiêu bền vững

TS. Đặng Bá Đàn

2016-2020

 

B

Dự án Khuyến nông

 

 

 

1

Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp cà phê đạt hiệu quả, bền vững và được chứng nhận tại Tây Nguyên

TS. Trần Vinh

2014-2016

 

C

Chương trình KHCN phục vụ XD NTM

 

 

 

1

Xây dựng mô hình nâng cao thu nhập của người dân thông qua liên kết tổ chức  ứng dụng đồng bộ các tiến bộ  kỹ thuật tái canh cây cà phê tăng hiệu quả kinh tế tại các xã Cư Ni, Eakmut, Cưyang và Cư Huê, huyện Eaka, tỉnh Đăk Lắc

ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh

2015-2016

 

III

Đề tài/Dự án cấp Tỉnh

 

 

 

1

Chọn lọc, ứng dụng một số chủng nấm ký sinh côn trùng trong đất có khả năng phòng trừ côn trùng hại rễ cây cà phê tại Đăk Lăk

ThS. Đào Thị Lan Hoa

10/2012-4/2016

 

2

Nghiên cứu trồng cà phê chè dưới tán rừng nghèo, rừng thưa góp phần nâng cao sinh kế cho người dân sống ven rừng ở một số xã huyện          Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

KS. Dương Thị Oanh

2012- 2015

 

3

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê chè phù hợp với đặc điểm sinh thái ở vùng Đông Trường Sơn

ThS. Võ Như Phúc

2012-2015

 

4

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng và đề xuất chính sách đặc thù cho việc xây dựng xã nông  thôn mới bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đăk Lăk

ThS. Châu Thị Minh Long

7/2013-7/2015

 

5

Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Thủy Tùng Glyptostrobus pensilis tại Đăk lăk

TS. Trần Vinh

4/2013-12/2015

 

6

Dự án: Xây dựng quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho cây cà phê tái canh tại Đăk Lăk

TS. Phan Việt Hà

2013-2016

 

7

Lai tạo giống bò thịt cao sản thích hợp với điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Lâm Đồng

TS. Trương La

8/2013-8/2016

 

8

Ứng dụng quy trình trồng và thu hoạch 04 loại dược liệu theo hướng GACP góp phần tăng thu nhập cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

TS. Đặng Bá Đàn

7/2013-7/2016

 

9

Thu thập tuyển chọn và bảo tồn các giống lúa cạn bản địa để phát triển thành các giống lúa đặc sản của tỉnh Gia Lai

TS. Đặng Bá Đàn

10/2014-10/2016

 

10

Phục tráng hai giống đậu tương địa phương hoa trắng và hoa tím đã trồng phổ biến tại huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

TS. Đặng Bá Đàn

12/2014-11/2017

 

11

Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Cọ dầu (Eleais guineensis Jacq. Tại tỉnh Đắk Nông

TS. Trần Vinh

5/2015-4/2018

 

12

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê chè (Coffea arabica L.) đạt năng suất chất lượng cao tại Lâm Đồng

ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh

4/2015-4/2018

 

13

Dự án: Ứng dụng các quy trình công nghệ và giải pháp thị trường nhằm xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt tại một số xã đặc biệt khó khăn ở 2 huyện Ea Súp và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

TS. Trương La

5/2015-6/2018

 

14

Dự án: Phát triển chuỗi giá trị xoài trên địa bàn huyện biên giới Ea súp, tỉnh Dắk Lắk

ThS. Đặng Định Đức Phong

5/2015-5/2018

 

15

Nghiên cứu tuyển chọn các giống Macadamia trên các tiểu vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum

TS. Hoàng Mạnh Cường

9/2015-12/2018