CHẾ PHẨM TRICO-VTN

  1. Nguồn gốc

Chế phẩm sinh học TRICO-VTN là sản phẩm của đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học Trichoderma phòng trừ bệnh do nấm Phytophthora Fusarium trên một số cây công nghiệp và cây ăn quả tại Tây Nguyên”, giai đoạn 2006 – 2008. Đề tài do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chủ trì, TS. Trần Kim Loang làm chủ nhiệm đề tài. Cán bộ tham gia thực hiện: KS. Ngô Thị Xuân Thịnh, KS. Tạ Thanh Nam, KS. Nguyễn Thị Tiến Sỹ, KTV. Trần Thị Xê, TS. Lê Đình Đôn và cộng sự Bộ môn Bảo vệ Thực vật – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

  1. Đặc điểm, tác dụng

– Đặc điểm: Chế phẩm Tricô-VTN bao gồm 5 chủng Trichoderma do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) nghiên cứu, chọn lọc và sản xuất thử: T2, T18, T26, T39, T56, thuộc 2 loài T. virensT. asperellum. Mật độ bào tử của các chủng nấm Trichoderma trong sản phẩm: 109 bào tử/g

– Tác dụng: Chế phẩm được sử dụng để phòng trừ các bệnh do nấm Phytophthora spp. gây hại trên thân và rễ cây tiêu và cây ca cao.

  1. Đối tượng và phạm vi áp dụng sản phẩm

– Đối tượng áp dụng sản phẩm: Các tổ chức, cá nhân trồng hồ tiêu và ca cao tại các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh trồng hồ tiêu khác.

– Phạm vi áp dụng: áp dụng để phòng trừ các bệnh trên thân và rễ do nấm Phytophthora spp. gây hại trên thân và rễ cây tiêu và cây ca cao tại các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh khác.

  1. Liên hệ

– Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Bảo vệ Thực vật – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, 53 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

– Điện thoại liên hệ: 0500.3862091

Untitled111