Các loại hình dịch vụ khoa học kỹ thuật

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN – WASI

ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

  1. Nghiên cứu khoa học công nghệ về nông nghiệp theo đặt hàng của các doanh nghiệp, địa phương và các cá nhân có yêu cầu
  2. Xây dựng lập dự án đầu tư phát triển Nông lâm nghiệp; dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng
  3. Khảo sát, đánh giá độ phì nhiêu đất; phân tích đất để hướng dẫn bón phân cho các loại cây trồng như cà phê, hồ tiêu, ca cao, các loại cây trồng khác (sau khi phân tích sẽ tính toán cụ thể 1 ha cây trồng thì bón bao nhiêu phân là đủ để đạt được năng suất mong muốn); xây dựng quy trình bón phân cho các loại cây trồng trên các loại, vùng đất khác nhau; phân tích các loại sâu bệnh hại cây trồng.
  4. Điều tra, khảo sát phân loại đất theo FAO/UNESCO; lập bản đồ đất.
  5. Xây dựng các loại bản đồ quản lý dinh dưỡng, quản lý sâu bệnh hại….
  6. Tư vấn kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp.
  7. Cung cấp các sản phẩm vụ phụ sản xuất nông lâm nghiệp như phân bón lá chuyên dùng cho cà phê – NUCAFE; phân bón lá chuyên dùng cho hồ tiêu – NUPE; chế phẩm ra hoa, đậu quả điều; các chế phẩm sinh học xử lý vỏ cà phê làm phân bón; chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh do nấm Phytophthora….Sản phẩm phân sinh học chất lượng cao Suma Grow có nguồn gốc từ Mỹ.
  8. Cung cấp các loại giống cây trồng vật nuôi như giống cà phê vối năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh rỉ sắt (TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR11…) giống cà phê vối chín muộn (TR14. TR15); giống cà phê chè chất lượng tốt TN1, THA1…; giống cà phê lại tổng hợp TRS1 (cây giống, hạt giống); giống ca cao, giống Bơ chất lượng tốt chín muộn Booth7, giống  TA1; giống Macadamia; giống dâu, tằm.
  9. Cung cấp các sản phẩm phục vụ sức khỏe cộng đồng như nấm Đông trùng Hạ thảo; sản phẩm cà phê bột, cà phê hạt rang E Coffee 3 K.
  10. Cung cấp các dịch vụ đào tạo, tập huấn (ToT, ToF); biên soạn các tài liệu, giá trình liên quan về cà phê, hồ tiêu, ca cao.

 

Mọi cá nhân, tập thể, doanh nghiệp và các địa phương có nhu cầu xin liên hệ:

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, số 53 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

ĐT: 0500.3862.097; 0500.3833.369; 0500.3862.943

DĐ: 0905.174.079; 0914.142.360; 0914.041.198

Fax: 0500.3862.097

Email: viennlntn@gmail.com