Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ năm 2020

Đặng Thị Thắm,

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2020 trong hai ngày 24 và 25 tháng 3 năm 2021. Đây là hoạt động thường niên, là dịp để Viện tổng kết và đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã đạt được trong năm qua và cũng là cơ hội để các cán bộ khoa học trẻ của Viện được trau dồi kiến thức, tiếp nối truyền thống nghiên cứu khoa học từ các thế hệ đi trước.

Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện.

 Hình 1. TS. Trần Vinh – Chủ tịch Hội đồng Khoa học phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị được nghe Báo cáo tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2020 của Viện do Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế trình bày. Trong năm 2020, Viện đã thực hiện 77 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có 04 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 09 nhiệm vụ cấp Bộ, 01 nhiệm vụ cấp Tỉnh và 63 nhiệm vụ khác.

Hình 2. ThS. Đào Thị Lan Hoa – Phó trưởng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế trình bày báo cáo tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2020 của Viện

Hội nghị lần này, có 12 báo cáo khoa học được trình bày. Các báo cáo đề cập đến nhiều lĩnh vực: chọn tạo giống cây trồng, kỹ thuật canh tác, công nghệ sau thu hoạch… với nhiều đối tượng cây trồng, vật nuôi: cà phê, dâu tằm, cây ăn quả.

Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng thắn, Hội đồng Khoa học Viện cùng đại biểu tham dự Hội nghị đã phản biện, đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện các báo cáo khoa học đáp ứng yêu cầu, đồng thời thảo luận về định hướng nghiên cứu và các giải pháp thực hiện công tác khoa học công nghệ của Viện trong năm 2021 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao nhất.

Hình 3. Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Hội đồng Khoa học đã lựa chọn 03 báo cáo được đánh giá cao nhất: 02 giải Nhì thuộc về các báo cáo sau: “Kết quả sản xuất hạt giống và cây giống mới chất lượng cao phục vụ trồng mới và trồng tái canh cà phê ở các vùng trọng điểm, tập trung” do TS. Trần Anh Hùng (Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat) trình bày và “Kết quả nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống tằm thích hợp cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” do ThS. Nguyễn Kim Chi (Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng) trình bày; 01 giải Ba thuộc về báo cáo:“Kết quả đánh giá một số dòng cà phê vối chất lượng cao tại Đắk Lắk” do ThS. Hoàng Quốc Trung (Bộ môn Cây Công nghiệp) trình bày.

Thay mặt cho Hội đồng Khoa học và Ban Lãnh đạo Viện, TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng đã đánh giá cao kết quả đạt được về khoa học công nghệ của Viện. Các báo cáo có giá trị khoa học và thực tiễn cao; Các báo cáo viên trình bày tại Hội nghị phần lớn là các cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn, là nguồn cán bộ nghiên cứu khoa học kế cận của các Bộ môn và Trung tâm. Với sự năng động sáng tạo của mình, họ đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của Hội nghị Khoa học công nghệ năm 2020./.