Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020

Đinh Thị Ngọc Hạnh,

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Cây Hồ tiêu

    Ngày 14/01/2020, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Hồ tiêu trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020.

     Đến dự Hội nghị có ông Trương La, Quyền Trưởng Phòng Khoa học – Hợp tác Quốc tế; Ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm.

  Hình 1. Quang cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị ông Nguyễn Trần Quyện – Phó giám đốc Trung tâm đã trình bày Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm.

Hình 2. Ông Nguyễn Trần Quyện – PGĐ Trung tâm trình bày Báo cáo

     Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, trong năm 2019 Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trung tâm chủ trì thực hiện 01 đề tài cấp Bộ (2016 – 2020): “Nghiên cứu về giống và biện pháp kỹ thuật tổng hợp phát triển hồ tiêu bền vững”; 01 nhiệm vụ cấp tỉnh Gia Lai; tham gia một số đề tài, dự án phối hợp với Viện và các đơn vị khác. Được phê duyệt mới 01 đề tài tiềm năng thực hiện năm 2020 – 2021;  tham gia đề xuất một số nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh tại Gia Lai và Kon Tum… Trung tâm thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở nhằm tạo cơ sở khoa học cho các nghiên cứu sâu hơn, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ của Trung tâm.

     Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm kinh doanh như cây giống cà phê, cây hồ tiêu, cây bơ ghép và hạt giống cà phê vối, các chế phẩm sinh học… đã đạt được theo như kế hoạch đề ra. Về dịch vụ khoa học, Trung tâm đang thực hiện các hoạt động xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật cho cây tiêu, khảo nghiệm đánh giá hiệu lực của các giải pháp bảo vệ thực vật…

     Tại Hội nghị, hầu hết cán bộ, viên chức và người lao động đều nhất trí với Báo cáo tổng kết năm 2019 của Trung tâm và đã đóng góp nhiều ý kiến để đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm kiếm các nhiệm vụ mới, nâng cao chất lượng vườn cây trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm nguồn thu cho đơn vị, cải thiện đời sống cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị trong những năm tới.

     Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương La, Q. Trưởng Phòng Khoa học – Hợp tác Quốc tế ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời chỉ đạo và yêu cầu toàn thể cán bộ viên chức, người lao động phát huy các thế mạnh vốn có của Trung tâm, nghiêm túc khắc phục những mặt còn tồn tại và hạn chế; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ trẻ; phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020 của Trung tâm.

Hình 3. Ông Trương La – Q. Trưởng Phòng Khoa học – HTQT  phát biểu tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, Đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

Hình 4. Khen thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2018