Tổng kết Dự án cà phê cảnh quan giai đoạn (2017 – 2021) tại xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

ThS. Đỗ Văn Chung, KS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp

Dự án “Landscape of CoffeeXây dựng vùng cảnh quan Tân Nghĩa và tập huấn cà phê cảnh quan đã được triển khai tại xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng: Trong thời gian hơn 4 năm (17/4/2017 – 20/01/2021), mục tiêu của Dự án xây dựng cụm cảnh quan với diện tích 97,5 ha trình diễn.

Giai đoạn này Dự án tài trợ cây trồng xen, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn cho vùng cảnh quan cụ thể như sau:

Năm 2018: Hỗ trợ 477 cây sầu riêng giống Dona, 760 cây bơ giống Booth 7 và 1.061 cây hồ tiêu.

Năm 2019: Hỗ trợ 542 cây sầu riêng Dona, 535 cây bơ và 5.530 cây cà phê giống cho diện tích tái canh, hỗ trợ 30% phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Năm 2020: Dự án khảo sát mở rộng vùng cụm cảnh quan Tân Nghĩa lên 97,5 ha với quy mô 135 vườn cà phê, hỗ trợ 852 cây sầu riêng Dona, 997 cây bơ Booth 7, 360 cây mít Thái da xanh; Hỗ trợ tái canh 8,5 ha với số cây giống cà phê 8.600 cây TR4.

Theo kết quả nghiệm thu của Dự án đến hết năm 2020 chỉ đạt 78% (tương đương 594.062.171 đồng) được hỗ trợ cho nông hộ tham gia Dự án. Kết quả hỗ trợ không đạt 100% vì qua các đợt kiểm tra, đánh giá của 03 đơn vị tư vấn của Dự án có một chủ vườn còn mắc lỗi nhỏ về kỹ thuật trồng cây che bóng, kỹ thuật tạo hình, ghi chép sổ nhật ký đồng ruộng và sử dụng thuốc diệt cỏ ngoài bờ lô, Công ty Louis Dreyfus Commodities Việt Nam (LDC) chủ trì triển khai Dự án với sự tham gia của 03 đơn vị tư vấn, gồm: (i) Tư vấn kỹ thuật là Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), (ii) Tư vấn nhóm hộ là Công ty Louis Dreyfus Commodities Việt Nam (LDC), (iii) Tư vấn dịch hại là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam (Syngenta).

Dự án đã mở 45 lớp “Seminar – tập huấn kỹ thuật giữa lý thuyết kết hợp thực hành đầu bờ” với sự tham gia của hơn 2.600 lượt nông dân trồng cà phê và cán bộ nông nghiệp của vùng cụm cảnh quan Tân Nghĩa. 100% nông hộ vùng Dự án thực hiện đầy đủ các kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng xen, tạo hình, bón phân dựa vào độ phì đất, tưới nước theo nhu cầu của cây, sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật hiệu quả và an toàn, mang bảo hộ lao động khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, trên 95% nông hộ ghi chép nhật ký sản xuất đầy đủ.

Trong hơn 4 năm thực hiện, Dự án đã huấn luyện cho người học nắm vững lý thuyết lẫn thực hành với mục tiêu cụ thể: (i) Khái quát những điểm lý thuyết cốt lõi, (ii) Nâng cao kỹ năng thực hành trên đồng ruộng.

Trong quá trình triển khai và thực hiện Dự án luôn có sự dẫn dắt và thúc đẩy của các chuyên gia WASI và Syngenta, các học viên tích cực tham gia, nắm bắt và nhận thức các kiến thức quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), nâng cao kỹ năng thực hành nông nghiệp tốt (GAP).

Hình 1. Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Dự án giai đoạn (2017 – 2021) tại tỉnh Lâm Đồng

Hình 2. Thảo luận và đánh giá kết quả thực hiện Dự án