Nghiệm thu Dự án “Sản xuất thử các giống cà phê vối chín muộn TR14, TR15 chất lượng cao tại các tỉnh Tây Nguyên”

Nguyễn Thị Thanh Mai, Nông Khánh Nương

Bộ môn Cây Công nghiệp

     Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức họp trực tuyến nghiệm thu Dự án “Sản xuất thử các giống cà phê vối chín muộn TR14, TR15 chất lượng cao tại các tỉnh Tây Nguyên”. Đây là dự án cấp Bộ do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) chủ trì. ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai làm chủ nhiệm dự án.

     Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do TS. Lê Văn Đức – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN & PTNT làm Chủ tịch Hội đồng, TS. Lê Ngọc Báu – Chuyên gia độc lập làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Đại biểu tham dự buổi họp gồm có: bà Hoàng Thị Phương Thảo – Vụ Tài Chính Bộ NN & PTNT; Ông Phạm Văn Toản – Phó giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Đại diện của WASI: TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng, TS. Phan Việt Hà – Phó Viện trưởng, các cán bộ thuộc phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế và Bộ môn Cây Công nghiệp.

     Hình 1. ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai – Chủ nhiệm Dự án trình bày báo cáo tổng kết

     Hội đồng đã nhất trí với kết quả đạt được của dự án, cụ thể qua 48 tháng  triển khai thực hiện (01/2017 – 12/2020), dự án đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo thuyết minh và hợp đồng đã ký kết, gồm có: 02 Quy trình nhân giống vô tính cà phê vối chín muộn TR14, TR15, 02 Quy trình trồng, thâm canh giống cà phê vối TR14, TR15. Các quy trình đã được công nhận cấp cơ sở và ban hành. Bên cạnh đó, dự án đã sản xuất và chuyển giao được 80.500 cây giống trên 65 ha diện tích đất canh tác thuộc khu vực Tây Nguyên. Về nội dung sản xuất thử hai giống cà phê vối chín muộn TR14, TR15, dự án đã xây dựng thành công 04 ha mô hình ghép cải tạo, trong đó giống TR14 cho năng suất từ 5,67 – 6,03 tấn nhân/ha và giống TR15 cho năng suất từ 5,57 – 5,80 tấn nhân/ha, tăng từ 15,15% – 23,80% so với giống đối chứng (TR6); 26 ha mô hình trồng mới cho năng suất bình quân 03 vụ thu hoạch đầu đạt từ 3,33 – 3,99 tấn nhân/ha, tăng từ 11,37 – 26,67% so với đối chứng. Ngoài ra, dự án cũng đã đào tạo tập huấn cho 120 nông dân trên địa bàn 4 tỉnh Tây Nguyên về kỹ thuật nhân giống và các biện pháp kỹ thuật trồng, thâm canh các giống cà phê vối chín muộn TR14, TR15.

     Từ các kết quả đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả thực hiện Dự án và nhất trí thông qua. Hội đồng đề nghị tiếp tục các khảo nghiệm để công nhận lưu hành 2 giống cà phê vối chín muộn TR14, TR15 phục vụ phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu cho khu vực Tây Nguyên.

     Hình 2. PGS.TS. Phạm Thế Trịnh đọc nhận xét phản biện