Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Ngày 09/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) sạch bệnh”. Đề tài do Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Đắk Nông quản lý, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) chủ trì thực hiện và cử nhân Nguyễn Thị Mai làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 09 thành viên do ông Hồ Gấm – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông làm chủ tịch.

Tham dự buổi họp còn có các đại diện cơ quan quản lý đề tài: ông Lưu Văn Đặng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, bà Võ Thị Thanh Bình – Trưởng Phòng Quản lý Khoa học; Đại điện đơn vị chủ trì đề tài có TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng WASI; Ngoài ra còn có các phóng viên Báo Đắk Nông, Đài Truyền hình tỉnh Đắk Nông cũng đến dự và đưa tin.

Hình 1. Ông Phạm Văn Đức – Ủy viên, Thư ký Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Đề tài.

Mục tiêu của đề tài là sản xuất cây giống hồ tiêu sạch bệnh bằng kỹ thuật công nghệ tế bào thực vật.

Qua 33 tháng thực hiện (12/2017 – 8/2020), Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung và đảm bảo đúng tiến độ theo thuyết minh đã phê duyệt, cụ thể:

– Đã chọn lọc được 02 vật liệu giống hồ tiêu Vĩnh Linh có khả năng chống chịu bệnh chết nhanh, chết chậm;

– Đã xây dựng được Quy trình nhân giống cây hồ tiêu sạch bệnh bằng kỹ thuật nuôi cấy đỉnh sinh trưởng;

– Đã sản xuất được 10.000 cây giống hồ tiêu nuôi cấy mô sạch bệnh cung cấp cho sản xuất.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đạt được của Đề tài và cho rằng đây là đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có thể ứng dụng để nhân rộng vào sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất cây giống hồ tiêu sạch bệnh, đáp ứng được nhu cầu của thị trường hiện nay. Hội đồng đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông cho tiếp tục thực hiện nội dung nghiên cứu đánh giá sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu bệnh của cây hồ tiêu nuôi cấy mô và xây dựng vườn giống hồ tiêu sạch bệnh trên địa bàn tỉnh để nhân giống cung cấp cho sản xuất.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Đạt.

Hình 2. Cử nhân Nguyễn Thị Mai – Chủ nhiệm Đề tài trình bày báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện và kết quả của Đề tài