Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển dự án Mắc-ca

Ngày 31/7/2015, tại hội trường tầng 3 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã diễn ra lễ ký kết “Biên bản ghi nhớ  về việc hợp tác phát triển dự án Mắc-ca” giữa Công ty cổ phần Him Lam và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI).

image001

Việc ký kết này là một bước đi chiến lược quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu chuyên sâu về cây Mắc-ca giữa WASI và Him Lam, bắt đầu từ công tác định danh giống, nghiên cứu sản xuất cây giống cho năng suất cao và hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác cũng như bảo quản sau thu hoạch, chế biến…

Nội dung hợp tác tập trung về 5 vấn đề chính : Xây dựng đề án phát triển cây Mắc-ca giai đoạn 2015-2020; Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất cây giống chất lượng cao; Hợp tác và chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật; Phối hợp quy hoạch vùng trồng cây Mắc-ca tại Tây Nguyên; Nghiên cứu chế biến thực phẩm đối với các sản phẩm sản xuất từ cây Mắc-ca.

Mặt khác, Him Lam cam kết hỗ trợ Viện WASI trong công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực giúp WASI từng bước trở thành một đơn vị sự nghiệp khoa học có vị thế lớn mạnh trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, ở vùng Tây Nguyên.