Hợp tác với Công ty Cổ phần BVTV An Giang xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững

 Ngày 11/3/2015, trong khuôn khổ chương trình “Hội nghị về phát triển cà phê bền vững” dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, UBND tỉnh Đăk Lăk. Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên (WASI) và Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững.

Kyketangiang

WASI và AGPPS hợp tác với các mục tiêu cụ thể như xây dựng mô hình mẫu về tái canh cây cà phê vối ở Tây Nguyên với quy mô lớn. Hợp tác nghiên cứu, thực nghiệm đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, sản xuất cà phê ở Tây Nguyên.