Họp hội đồng khoa học công nghệ xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu hợp tác với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

ThS. Đào Thị Lan Hoa

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Sáng ngày 25 tháng 02 năm 2020, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cùng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã họp xét duyệt các đề cương nghiên cứu hợp tác về phân bón giữa hai đơn vị trong năm 2020 – 2021.

     Thành phần tham dự: Về phía WASI có Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trưởng/phó các bộ môn, trung tâm thuộc Viện cùng các cán bộ tham gia thực hiện đề tài; Về phía Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền có các thành viên của Hội đồng Khoa học, lãnh đạo và cán bộ R&D.

     Sau khi nghe các chủ nhiệm nhiệm đề tài trình bày các đề cương về nghiên cứu dự kiến triển khai tại các tỉnh Tây Nguyên, Hội đồng đã thảo luận, góp ý kiến để hoàn thiện các đề cương nghiên cứu về phân bón.

     Thay mặt cho Hội đồng Khoa học, Ông Nguyễn Văn Bộ – Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã kết luận và thống nhất chọn 02 đề tài trình lãnh đạo Công ty Bình Điền phê duyệt đề cương và cấp kinh phí cho WASI thực hiện trong năm 2020 – 2021. Trong đó có 01 đề tài thử nghiệm phân bón Bình Điền trên cây cà phê, hồ tiêu (triển khai tại tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai); 01 đề tài thử nghiệm phân bón trên cây ăn quả: bơ, sầu riêng (triển khai tại tỉnh Đắk Lắk).

Hình 1. Hội đồng xét duyệt thuyết minh   

     Ông Trần Vinh – Quyền Viện trưởng WASI đã cảm ơn Hội đồng Khoa học, cảm ơn lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Mong muốn Công ty sớm thông báo kết quả thẩm định thuyết minh để WASI hoàn thiện thuyết minh và triển khai đúng tiến độ các đề tài trong năm 2020. Đồng thời cũng rất mong hai bên sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài để thực hiện các chương trình theo bản thỏa thuận hợp tác chiến lược đã ký. Trong thời gian tới đề nghị Bình Điền phối hợp với Viện đưa nhanh các tiến bộ về phân bón áp dụng có hiệu quả cho cây công nghiệp, cây ăn quả, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào tại các tỉnh Tây Nguyên.

Hình 2. Toàn cảnh buổi làm việc