Hội thảo ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) sạch bệnh tại Tỉnh Đắk Nông

ThS. Đào Thị Lan Hoa,

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Đắk Nông, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội thảo khoa học Đề tài: “Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) sạch bệnh tại Tỉnh Đắk Nông”.

Chủ trì Hội thảo: Ông Nguyễn Viết Thuật – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ; Ông Trần Vinh – Quyền Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

Đại biểu tham dự Hội thảo gồm có Sở Khoa học Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các đơn vị trực thuộc Sở; Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông; Các doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất hồ tiêu tại tỉnh Đắk Nông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông…

Mục đích của Hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu, khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Đề tài vào thực tiễn đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Nông.

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây đã trình bày 2 báo cáo liên quan đến chọn các vật liệu hồ tiêu để nuôi cấy mô, quy trình nuôi cấy mô hồ tiêu; Chi cục Phát triển Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Đắk Nông trình bày bài tham luận về thực trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ và đề xuất giải pháp phát triển Hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Qua gần ba năm thực hiện, Đề tài đã tạo ra cây giống hồ tiêu bằng phương pháp nuôi cấy mô. Trong thời gian tới, WASI sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Đắk Nông cung cấp cây hồ tiêu giống nuôi cấy mô cho các doanh nghiệp, hộ gia đình trồng thử nghiệm.

Các đại biểu tham dự đã đánh giá cao kết quả thực hiện của Đề tài; Mong muốn WASI mạnh dạn nhân giống hồ tiêu nuôi cấy mô để chuyển giao cho địa phương, các Sở ban ngành liên quan sẽ có kế hoạch xây dựng chương trình cùng phối hợp với WASI theo dõi, đánh giá mô hình.

Hình 1. Bà Nguyễn Thị Mai – Chủ nhiệm Đề tài trình bày báo cáo tại Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, Ông Trần Vinh – Quyền Viện trưởng WASI cảm ơn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông đã tạo điều kiện cung cấp kinh phí cho Đề tài thực hiện. Mong muốn Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Đắk Nông tiếp tục phê duyệt cho Đề tài được thực hiện ở giai đoạn tiếp theo (2021 – 2023) để đánh giá sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu bệnh hại, năng suất của cây hồ tiêu nuôi cấy mô trong điều kiện ngoài đồng tại Đắk Nông, làm cơ sở để nhân rộng và phát triển cây hồ tiêu nuôi cấy mô trong thời gian tới.

Hình 2. Ông Trần Vinh – Quyền Viện trưởng WASI phát biểu bế mạc Hội thảo