Hội thảo “Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực – vận dụng trong xây dựng sản phẩm OCOP tại địa phương”

ThS. Hoàng Hải Long

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, tại Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp cùng huyện Krông Năng và Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc tổ chức Hội thảo: “Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực – vận dụng trong xây dựng sản phẩm OCOP tại địa phương”. Hội thảo hướng tới việc xây dựng chương trình OCOP tại xã đạt hiệu quả cao và bền vững.

Tham dự Hội thảo có 30 đại biểu gồm: Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Năng; Các ban ngành, đoàn thể xã Phú Lộc, huyện Krông Năng; Ban tự quản các thôn (buôn) trên địa bàn xã Phú Lộc; Hợp tác xã Đàn Hương – Macca VIP tại xã Phú Lộc; Các chủ thể, nông dân trên địa bàn xã Phú Lộc…; phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk.

Chủ trì và điều hành Hội thảo gồm có ông Hồ Lý Thành – Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc và bà Châu Thị Minh Long – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

Hình 1. Ông Hồ Lý Thành -Phó chủ tịch xã Phú Lộc phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo tập trung giới thiệu về các vấn đề liên quan đến chương trình OCOP: sản xuất nông nghiệp, tiềm năng, thế mạnh cũng như khó khăn, thách thức khi xây xây dựng chương trình OCOP tại xã Phú Lộc thông qua 4 bài tham luận của các đại biểu tham dự.

Sau khi nghe báo cáo tham luận, Hội thảo tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến xây dựng phát triển sản phẩm OCOP tại địa phương.

Hình 2. Đoàn Chủ trì điều hành Hội thảo

Kết thúc buổi Hội thảo, ông Hồ Lý Thành thay mặt Đoàn Chủ trì Hội thảo kết luận lại một số kết quả chính để hướng tới việc xây dựng chương trình OCOP tại xã đạt hiểu quả cao và bền vững. Trong đó nhấn mạnh các vần đề sau:

Để xây dựng được chương trình OCOP thành công, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng. Giải pháp thúc đẩy đăng ký sản phẩm OCOP là cần có sự hỗ trợ tốt nhất của các bên tham gia. Đặc biệt đó là hỗ trợ việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký sản phẩm OCOP, cần có những hành động cụ thể “cầm tay chỉ việc” để chủ thể hoặc người tham gia dễ dàng tiếp cận chương trình.

Để thực hiện tốt chương trình trong những năm tới đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo nhiều hơn nữa của Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đặc biệt là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân về chương trình OCOP (Mỗi xã mỗi sản phẩm). Tổ chức nhiều hơn nữa các hội nghị, các lớp tập huấn để đào tạo cho cán bộ phụ trách chương trình và các chủ thể tham gia. Cần quan tâm chỉ đạo thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, đó là nền tảng là nguồn nhân lực chủ yếu của các chủ thể có các sản phẩm tham gia chương trình.

Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng nhất trí ưu tiên hỗ trợ xây dựng sản phẩm hạt mắc ca của Hợp tác xã Đàn Hương – Macca VIP đạt chứng nhận sản phẩm OCOP.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp.