Hội nghị tổng kết Khoa học công nghệ năm 2021

Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Ngày 18 tháng 4 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Viện) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Khoa học công nghệ năm 2021. Đây là chương trình được thực hiện định kỳ hàng năm, nhằm tổng kết và đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã đạt được trong năm 2021. 

     Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện.

 Hình 1. TS. Phan Việt Hà khai mạc Hội nghị

Hình 2. Toàn cảnh Hội nghị

     Hội nghị được nghe 14 báo cáo: 01 báo cáo tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2021 của Viện và 13 báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) các cấp.

     Hội đồng Khoa học đã chọn 3 báo cáo được đánh giá cao nhất: báo cáo “Đánh giá năng suất, chất lượng cà phê nhân sống và khả năng chịu hạn của các cá thể chọn lọc triển vọng” đạt giải nhất, báo cáo “Nghiên cứu chọn tạo giống tằm thích hợp cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên” đạt giải nhì và báo cáo “Nghiên cứu tuyển chọn dòng Hồ tiêu triển vọng về chất lượng, chịu hạn/chống chịu nấm phytophthora spp. tại Gia Lai” đạt giải ba.

     Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng đánh giá cao kết quả hoạt động KHCN của Viện trong năm 2021, các nhiệm vụ KHCN đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo thuyết minh và hợp đồng các cấp. Các báo cáo được trình bày rõ ràng, tự tin. Hội nghị đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, thảo luận sôi nổi. Hội đồng Khoa học có trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến thẳng thắn trên tinh thần xây dựng làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu, giúp cho báo cáo viên hoàn thiện các báo cáo có chất lượng và định hướng nghiên cứu cho giai đoạn tiếp theo. Thay mặt cho Lãnh đạo Viện, đồng chí chúc các cán bộ nghiên cứu của Viện tiếp tục đạt nhiều thành công trong công tác nghiên cứu khoa học năm 2022.

Hình 3. Lãnh đạo Viện trao giải thưởng cho các báo cáo viên