Giới thiệu giống Dâu TBL-03

 Lê Quý Tùy, Lê Quang Tú, Đỗ Hồng Phong và cộng tác viên,

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng

1. Nguồn gốc

Giống dâu TBL-03 là giống lai, được tạo ra từ các vật liệu có nguồn gốc khác xa về địa lý, đó là giống dâu địa phương Lâm đồng và giống dâu TQ-4 có nguồn gốc từ Trung Quốc. Giống được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận cho sản xuất thử tại Quyết định số 623/QĐ-TT-CCN, 27/12/2012.

2. Đặc điểm chính

Giống dâu TBL-03 có sức sinh trưởng mạnh, tổng chiều dài thân cành lớn (25,8m). Lá to (21,5; 18,2 cm), khối lượng trung bình lá lớn (2,78g). Tốc độ ra lá cao, dao động trong khoảng 0,31 lá/ngày. Năng suất cao và ổn định, năng suất ở vùng sản xuất dâu tằm trong điểm vùng Tây Nguyên như Đạ Tẻh (25,09 tấn/ha), Lâm Hà (24,59 tấn/ha), Bảo Lộc (23,20 tấn/ha). Năng suất bình quân khoảng 24,29 tấn/ha cao hơn đối chứng VA-201 (19,93 tấn/ha) là 21,9%. Chất lượng lá dựa trên các chỉ tiêu về tằm, kén và tơ ở 3 vùng sinh thái tương đương tốt. Khả năng chống chịu khá với sâu bệnh hại, đặc biệt có khả năng kháng rầy tốt. Khả năng ra rễ của hom rất tốt, là điều kiện thích hợp cho công tác nhân giống vô tính và dễ ràng phổ biến giống ra sản xuất rất. Kích thước lá to, dày nên tiết kiệm được công hái lá và tiêu hao dâu cho 1kg kén giảm.

3. Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

– Do có đặc điểm nảy mầm và phân cành mạnh, cành nhiều, điều này thuận lợi cho việc thu hoạch bằng phương pháp cắt cành (phương pháp thu hoạch theo xu hướng hiện nay).

– Kỹ thuật trồng: Mật độ trồng là 40.000 cây/ha, tương đương với trồng hàng cách hàng 1,0 m và cây cách cây 25 cm. Bón phân lót: 15 tấn phân chuồng + 500 kg lân nung chảy + 100 kg ure + 1000 kg vôi bột cho 1 ha. Bón phân sau trồng mới: Sau trồng 2 tháng có thể bón phân hàng tháng bằng phân urê, lượng bón 100kg/ha/lần bón. Kỹ thuật đốn: Đốn đau cuối tháng 11, đầu tháng 12 đốn cách mặt đất khoảng 10 cm. Kỹ thuật bón phân hàng năm: bón 15 -20 tấn phân chuồng + 520kg ure 46%N + 750kg phân lân 16% P2O5 + 200 kg kali Clorua 60% K2O. Thời điểm bón và số lượng bón: Lần 1 bón sau đốn,  25%  ure, 50 kg lân, 50kg kali, lần 2 cuối tháng 5: 25% urê, lần 3  đầu tháng 7: 25 % ure, 50% lân, 50 kali, lần 4  cuối tháng 8: 25% ure. Phân chuồng: bón 15 tấn/ha/năm, bón khi cày sau đốn.

4. Điển hình đã áp dụng thành công

Áp dụng thành công cho hiệu quả kinh tế cao tại các vùng trồng dâu nuôi tằm trọng đa như: Lâm Đồng, Đắc Nông, …

5. Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng

ĐT: 063 3864794

Email: ttlamdonglarec.wasi@mard.gov.vn

Một số hình ảnh về giống dâu lai TBL-03